Detonerande stubin har redan länge använts inom produktionen av granitblock. Dess nyaste användningsområde är i stället för rörladdningar vid vägbyggen. Då lägger man Nitrocord 100 g detonerande stubin i borrhålen för att få en möjligast skarp och rak yta på bergväggen. Det går snabbt att ladda med detonerande stubin, och den kan ersätta rörladdningarna helt.