Digitala elektroniska sprängkapslar


Detonatoridentifieringen görs genom att sväpa detonatorns NFC-tagg över din mobiltelefon, så den registreras.

Scantronics EBS guidar laddaren igenom borrhålen ett efter ett och indikerar vilka produkter som ska användas vid varje enskilt borrhål. Innan sprängningen kontrollerar systemet om kopplingen gjordes enligt sprängningsplanen och systemet alarmerar om laddaren har missat någonting. All arbetsdata lagras i molnet via mobiltelefonen.

Inga streckkoder behövs – Identifieringen sker genom att sväpa detonatorns NFC-tagg över din mobiltelefon.