Emulinit 2 l – bulkemulsionssprängämne


Pyylahtis senaste nyhet är ett bulkemulsionsprängämne som pumpas med laddningsbil (MEMU, Mobile Explosives Manufacturing Unit). Det är möjligt att öka sprängkraften genom att tillsätta ammoniumnitrat och aluminium i emulsionen. Speciellt aluminium är ett kostnadseffektivt alternativ eftersom man kan placera det i de borrhål man vill (till exempel i kanterna och hörnen). På det här sättet kan man garantera lyckad sprängning och att stenen krossas på kritiska ställen.