Poladyn- och Ergodyndynamit


Pyylahtis leverantör Nitroerg S.A. är Europas ledande producent av dynamit. Pyylahti har marknadens bredaste produktsortiment och vår dynamit är exceptionellt effektiv. Dessutom har vi ökat användarvänligheten genom att minskat dynamitens tendens till svettning och på det sättet minska risken för att användaren får i sig ämnen som kan ge huvudvärk.