Spräckmedel


Pyylahtis Xtra Strong SNIGELDYNAMIT är ett effektivt kemiskt spräckmedel. Metoden bygger på expanderande sprängteknik med hjälp av en kemisk reaktion som sker när ämnet blandas med vatten. Expansionen ger ett tryck på upp till 90 Mpa som spräcker alla finländska stenarter och betongsorter. Pyylahtis Snigeldynamit har utvecklats för professionellt bruk och nordiska klimatförhållanden. Produkten reagerar långsammare än vanligt vilket möjliggör att man blandar större mängder på en gång innan det hälls i borrhålet. Dessutom har ämnet kalibrerats så att det fungerar allra bäst när materialet som ska spräckas har en temperatur på mellan +5 C och +15 C. Tack vare sin lyckade kalibrering är Pyylahits snigeldynamit det effektivaste spräckmedlet på marknaden. Produkten kommer med instruktioner på svenska och finska.