Pyylahtis VA-sprängkapslar har fått en stor marknadsandel p.g.a. dess pris kvalitet förhållande. Vi har satsat på enkel användning av produkten och även packat sprängkapslarna så att själva kartonglådan kan användas som bärlåda på arbetsplatsen. Produkten är identisk med andra VA-sprängkapslar på marknaden. Vid behov kan Pyylahti leverera även UR-elsprängkapslar och elektroniska sprängkapslar som Nitroerg producerar.