Pyylahti har hjälpt tiotals kunder att skaffa lagringsutrymmen för sprängämnen. Om ni förfogar över ett markområde med tillräckliga skyddsavstånd är det lätt att få tillstånd att lagra sprängämnen. Om ni skaffar ett skriftligt tillstånd från markägaren att förvara sprängämnen och en karta över området och levererar det till Pyylahti sköter vi byråkratin kostnadsfritt.

Här är några exempel på hur långa säkerhetsavstånd som krävs (till närmaste bostadshus):

  • 2000 kg → 280 m
  • 4800 kg → 375 m
  • 9600 kg → 470 m

Startpriset på ett lagringsutrymme för 4,8 ton sprängämnen är cirka 3800 euro (+ moms). Vid behov kan Pyylahti leverera ett nyckelfärdigt lagringsutrymme tillsammans med en ifylld ansökan till Tukes för att underlätta processen. Vi fakturerar inte för denna service eller annan konsultering gällande lagring av sprängämnen, och servicen förutsätter inte att man är kund hos oss.