Track & trace -övervakning


Vi erbjuder våra kunder kostnadsfri tillgång till vårt Track & Trace-övervakningssystem. Vi säljer bärbara streckkodsläsare för 790 € (+ moms) men sträckkodsläsaren är inte nödvändig för leveransuppföljningen. Information om alla våra leveranser finns lagrade i en molntjänst och vi har varit måna om att tjänsten ska vara så förmånlig och enkel som möjligt för våra kunder.